20 321 0582 nskszilvia@gmail.com

Írásaim

Foglalkozási tervek – drámapedagógia

Kálnoky-Shakespeare - kommunikációt, szövegértést fejlesztő gyakorlatok

Kálnoky László: Shakespeare: XIX. Henrik című műfordítás-paródiáját alapul véve

Tovább

Jázminszirmok - drámás foglalkozás kortárs görög dráma alapján

Jázminszirmok – párkapcsolat kontra testvéri kapcsolat

Tovább

Orfeusz-Euridiké szerelmének megközelítési módjai

Orfeusz és Euridiké szerelme-személyisége -szerepe és szimbólumai a mitológiában és Jean Cocteau színre vitt drámájában

Tovább

Környezeti nevelés - főiskolásoknak és egyetemistáknak

Környezeti nevelés drámapedagógiai eszközökkel főiskolásoknak és egyetemistáknak

Csoport: BA tanárképzésben részt vevő hallgatók 20-25 fő.

Időtartam a hallgatók számára: Órasorozat, amely 6 óra gyakorlati szeminárium és 1 óra otthoni előzetes felkészülést jelent. A szeminárium 2*3 órában kerül megtartásra.

tovább

Pedagógiai történet tanítása drámás módszerekkel főiskolásoknak

A pedagógiai, nevelési célok változása a reneszánsz és a pozitivizmus időhorizontján. A nevelés céljáról Rotterdami Erasmustól Herbert Spencerig.

Tovább

Prezentáció diavetítéses formában

Beszédkészség fejlesztésére - drámajátéksor

Beszédkészség fejlesztése – drámás gyakorlatokkal

tovább

 

Prométheusz-Hermész - gondolkodás a szabadságról-középiskolásoknak

Mit jelent számodra Prométheusz? Milyen lenne, ha ma cselekedne?

Tovább

Nem félünk a farkastól - drámajáték a párkapcsolatok magasabb szintre történő emeléséhez

Drámaóra Edward Albee: Nem félünk a farkastól című műve alapján – párkapcsolatok fejlesztéséhez

tovább

Foglalkozási tervek – meseterápia

A citerás cárné - foglalkozási terv felnőtt párokra
A Nap és a Hold látogatóban - foglalkozási terv felnőtt párokra
A csodapatika - foglalkozási terv kiskamaszoknak
’A piros cipők’ mesefejtő foglalkozásának tervezete
Szivárvány – etióp mese a közösség-vezető viszonyáról - on-line foglalkozás kamaszoknak

Általános pedagógiai, andragógiai írások és drámalemzések

Miért fontos a felnőttek számára az élményalapú oktatás?

Miért lehet fontos a felnőttek számára az élményalapú oktatás?

Milyen hatások alakítják ma a felnőttek társadalmát?

Melyek a felnőttkori tanulás mozgatórugói?

Milyen típusú tanulásra vágyik egy felnőtt?

Milyen elvek mentén épül fel a felnőttoktatás? Megfelel-e a mai kihívásoknak?

Tovább

Felszabadító és emancipáló energiák a felnőttképzésben

Felszabadító, emancipáló elképzelések Ivan Illich és Paul Freire elméleti munkáiban és gyakorlati tevénységében

Tovább

Gyermekként kapott önbeteljesítő jóslatok hatása felnőttkorban

A gyermekkori tanítóktól kapott’’önbeteljesítő elvárások” hatása a felnőttkori pályaválasztásunkra.

Milyen eszközökkel lehet küzdeni a tanári előítéletek és megkülönböztető elvárások számának csökkenéséért?

Tovább

Ivan Illich az iskolátlanító pap

Illich neveléselméleti gondolatai ’A társadalom iskolátlanítása’ című műve alapján

Tovább

A drámapedagógia munkaformákban rejlő lehetőségek az etikai kérdések vizsgálatára

Augusto Boal elméletét alapul véve.

tovább

Portfólió menedzsment és konstruktív tanuláselmélet

A portfóliómenedzsment és a konstruktivista tanulás nem mindennapi kapcsolata /saját tanulási folyamat elemzése/

Tovább

A beszédfejlesztés pedagógiai megközelítése

A beszédtechnika fejlesztésének fontossága a tanárok számára

Tovább

Viselkedés és teljesítményzavarok az iskolában

A viselkedészavaros gyermekekkel való foglalkozás története egészen 1909-ig nyúlik vissza, amikor Vértes O. József vezetésével megalakult az “Ideges Gyermekek Alsó- és Középfokú Állami Intézete. (Hoffmann, Mezeiné 2006) Az alapgondolata az volt, hogy “ Ez az iskola nem a tanítóé, s nem a tantárgyaké lesz, hanem a gyermeké” (Gondosné, 1997).

Tovább

Eörsi István A megmentett város (1964), A kihallgatás (1965), a Döntés (1986) és a Próbafolyamat stációi (1996) című drámáiról

Eörsi Istvánnak ismertem a Magyar Narancsban hajdan megjelent írásait és néhány gyermekversét, amelyek közül ’Az ördögfióka és a tündér’ megzenésített változatát a gyerekeim is el tudják énekelni. Annyit tudtam még Eörsi Istvánról, hogy Lukács György tanítványa volt és hogy liberális gondolkodó. Olvastam tőle régen egy elemzést, amely Lukács Györgynek és Bibó Istvánnak a nézeteit és írásait -egymással szembeállítva- elemezte abból a szempontból, hogy egy intellektuális síkon létező ember mennyire kell hogy a pártja érdekeit képviselje és mennyire kell függetlennek maradni, vagyis az erkölcsi felfogását taktikai elemektől mentesen kell vállalni vagy a ’szellemi szolgálat’ alakíthatja azt.

Most a drámák mellett újraolvastam ezt az elemzést is, amely az „Üzenet mélyvörös levélpapíron” című könyvben(1) jelent meg Eörsi több más esszéjével és publicisztikai írásával együtt….

Tovább

Drámapedagógiai kutatás /TIE előadások elemzésével/

A drámás foglalkozások véleményváltoztató hatása (átfogó tanulmány) - az előadásokat külön a lenti pontokban találod

170 oldalas tanulmány a TIE, a tanítási dráma, valamint az interaktív foglalkozás véleményváltozást elősegítő szerepről szól, a fiatal felnőttek és felnőttek körében.  /Ha csak az előadások elemzésére vagy kíváncsi, akkor olvasd el külön a lenti részéket./

Letölthető innen

Pusztai messiások - Kerekasztal – 7 előadás elemzése- 184 résztvevő

A Kerekasztal Színházi nevelési Központ előadásának elemzése három résztvevői csoport kérdőívekre adott válaszai alapján

Tovább

Zéró Tolerancia – Kerekasztal – 3 előadás – 68 résztvevő

A Kerekasztal Színházi Nevelési Központ előadásának elemzése, három résztvevői csoport kérdőívekre adott válaszai alapján

Tovább

Eszter hangja – Trainingspot társulat -1 előadás- 19 fő részvételével

A Trainingspot Társulat előadásának elemzése a résztvevők – kérdőívekre adott válaszainak tükrében, és az előadás eposzi gyökereinek feltárásával

Tovább

Semmelweis reflex – KÁVA – 3 előadás – 24 résztvevő

Semmelweis Ignác története a Résztvevő Színházával

A résztvevők véleményének összehasonlító értékelése három előadás alapján

Tovább

Social S.O.S - Nyitott kör – 2 előadás - 38 résztvevő

Játék a menekültekről a Petőfi Sándor Gimnáziumban és az Általános Mozgásjavító Óvoda, Általános iskola és Gimnáziumba

Tovább

Szülői értekezlet – Végh Zsolt rendezése - 1 előadás – 16 résztvevő

A kérdőívek értékelése és személyes gondolatok a darabról

Tovább

Cím nélkül – Stereo Akt – 5 előadás 85 résztvevő

Cím nélkül – A Mentőcsónak Egység és a STEREO AKT előadásának elemzése a résztvevők kérdőívekre adott válaszai alapján

Tovább

Gizella története – Közfoglalkoztatottak – 1 foglalkozás - 14 résztvevő

A közfoglalkoztatott álláskeresők számára tartott drámapedagógiai foglalkozásokról és a foglalkozások elemzés

Tovább

EKH -Első Kézből a Hajléktalanságról

EKH – érzékenyítő foglalkozás a Szent István Szakgimnáziumban és a Kempelen Farkas Gimnáziumban

Tovább

Az „ Igazság szolgái” színházi projektről avagy az „elnyomottak színházának” első magyarországi képviselőjéről a Panodrama társulatról

Az „ Igazság szolgái” színházi projektről avagy az „elnyomottak színházának” első magyarországi képviselőjéről a Panodrama társulatról, amely Augusto Boal és Paul Freire nevelési elvei alapján foglalkozik a felnőtt résztvevőkkel

Tovább

Küldj nekem üzenetet vagy hívj fel!

Telefonszámom

20 321 0582

Email címem

nskszilvia@gmail.com

A foglalkozások helyszíne Diósd.